ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ส.น.ป.

กรุณาล็อกอินเพื่อ เข้าสู่ระบบ

สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
P.R.C. Alumni Association 3
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521