อนามัยโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการ

สถิติอนามัยโรงเรียน

ผังเว็บไซต์
Link
ติดต่อ
อนามัยโรงเรียน
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
117 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง เชียงใหม่
โทรศัพท์ +66(0)5324-2038
แฟกซ์ +66(0)5330-6415
© 2019 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 117 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง เชียงใหม่ โทรศัพท์ +66(0)5324-2038 แฟกซ์ +66(0)5330-6415